Asfyxie: Když se dech stává nepřítelem

Asfyxie

Co je asfyxie

Asfyxie, česky také dušení, je velmi vážný stav, kdy dojde k omezení nebo úplnému zablokování přístupu kyslíku do těla. Naše tělo potřebuje kyslík k přežití, a to doslova každou sekundou. Když se kyslík nedostane do plic a následně do krve, buňky v našem těle ho nemohou využít pro svou činnost. To má za následek poškození důležitých orgánů, jako je mozek, srdce a ledviny. Nedostatek kyslíku, odborně nazývaný hypoxie, je přímým důsledkem asfyxie. Zatímco asfyxie popisuje příčinu, tedy zablokování dýchacích cest nebo neschopnost těla kyslík využít, hypoxie popisuje samotný stav nedostatku kyslíku v organismu.

Příčin asfyxie existuje celá řada. Mezi ty nejčastější patří ucpání dýchacích cest cizím předmětem, například jídlem nebo hračkou u dětí. Asfyxii může způsobit také udušení, například kouřem při požáru, uškrtení nebo stlačení hrudníku, které znemožní plíce rozpínat. Existují ale i méně známé příčiny, jako jsou otravy látkami, které blokují příjem kyslíku v plicích, například oxidem uhelnatým. Asfyxie může být i důsledkem utonutí, kdy se plíce naplní vodou a znemožní tak dýchání.

Příznaky asfyxie se liší v závislosti na závažnosti nedostatku kyslíku. Mezi první příznaky patří úzkost, neklid, zrychlené dýchání a bušení srdce. S postupujícím nedostatkem kyslíku se objevuje zmatenost, modrání rtů a konečků prstů (cyanóza), a nakonec bezvědomí. Bez okamžité pomoci může asfyxie vést k zástavě srdce a smrti.

Asfyxie je život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Včasná první pomoc, jako je zprůchodnění dýchacích cest a zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR), může zachránit život.

Příčiny nedostatku kyslíku

Nedostatek kyslíku, odborně nazývaný hypoxie, je stav, kdy tělesné tkáně nedostávají dostatek kyslíku pro správné fungování. Asfyxie, česky dušení, je pak život ohrožující stav, kdy je přívod kyslíku do těla zcela zablokován nebo vážně narušen. Příčin nedostatku kyslíku, a tedy i asfyxie, může být celá řada. Mezi nejčastější patří:

Ucpání dýchacích cest: K tomu může dojít například vdechnutím cizího předmětu, jako je jídlo nebo hračka, ale také otokem sliznice dýchacích cest při alergické reakci nebo v důsledku infekce.

Dušení: Typickým příkladem je uškrcení nebo udušení v důsledku stlačení hrudníku, které znemožní nádech.

Otrava: Některé látky, jako je oxid uhelnatý, blokují schopnost červených krvinek vázat kyslík a transportovat ho do tkání.

Utopení: Při ponoření do vody dochází k zablokování dýchacích cest a následnému nedostatku kyslíku.

Astmatický záchvat: Zúžení průdušek při astmatu může vést k těžké dušnosti a nedostatku kyslíku.

Plicní choroby: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zápal plic nebo plicní embolie jsou jen některé z plicních onemocnění, které mohou vést k hypoxii.

Srdeční selhání: Pokud srdce není schopné pumpovat dostatek krve do těla, tkáně trpí nedostatkem kyslíku.

Anémie: Při anémii chybí v krvi dostatek červených krvinek nebo hemoglobinu, který je zodpovědný za přenos kyslíku.

Vysoká nadmořská výška: Ve vysokých nadmořských výškách je nižší koncentrace kyslíku ve vzduchu, což může vést k výškové nemoci.

Nedostatek kyslíku je vážný stav, který může vést k poškození mozku a dalších orgánů a v krajním případě i k smrti. Pokud se u vás nebo u někoho ve vašem okolí objeví příznaky jako dušnost, zmodrání rtů a konečků prstů, zmatenost nebo ztráta vědomí, okamžitě volejte záchrannou službu.

Příznaky asfyxie

Asfyxie, česky dušení, je stav, kdy tělo nemá dostatek kyslíku. Nedostatek kyslíku, odborně hypoxie, může vést k poškození mozku a v krajním případě i smrti. Příznaky asfyxie se liší v závislosti na závažnosti nedostatku kyslíku a rychlosti jeho nástupu.

Mezi první příznaky mírné asfyxie patří úzkost, neklid, závratě, bolest hlavy a zrychlený tep. S narůstajícím nedostatkem kyslíku se mohou objevit i další příznaky, jako je zmodrání kůže a sliznic (cyanoze), zmatenost, poruchy koordinace, nevolnost a zvracení. V těžkých případech asfyxie dochází k bezvědomí, křečím a zástavě dechu.

Je důležité si uvědomit, že asfyxie je život ohrožující stav a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud se u vás nebo u někoho ve vašem okolí objeví příznaky asfyxie, okamžitě volejte záchrannou službu.

První pomoc při dušení

Dušení je život ohrožující stav, který nastává, když je zablokováno dýchání. Bez okamžité pomoci může dojít k zástavě srdce a smrti během několika minut. Dušení je často způsobeno ucpáním dýchacích cest cizím předmětem, jako je jídlo nebo hračka. Může k němu ale dojít i v důsledku alergické reakce, otoku dýchacích cest nebo utlačování krku.

Příznaky dušení zahrnují:

lapání po dechu

sípání

neschopnost mluvit nebo křičet

cyanóza (zmodrání rtů a kůže)

ztráta vědomí

Pokud si myslíte, že se někdo dusí, je nezbytné okamžitě jednat. První pomoc při dušení zahrnuje:

1. Zkontrolujte, zda je dýchací cesta zablokovaná. Pokud vidíte cizí předmět v ústech postiženého, ​​zkuste ho opatrně odstranit prstem. Nedávejte však prst příliš hluboko do krku, abyste předmět ještě více nezatlačili.

2. Pokud se postižený dusí, ale je při vědomí, proveďte Heimlichův manévr. Postavte se za postiženého a obejměte ho rukama v pase. Jednu ruku sevřete v pěst a druhou rukou ji uchopte. Prudce zatlačte pěstí dovnitř a nahoru pod žebra postiženého. Opakujte tento pohyb pětkrát.

3. Pokud je postižený v bezvědomí, zavolejte ihned záchrannou službu. Poté začněte s resuscitací. Stlačujte hrudník postiženého do hloubky 5-6 cm frekvencí 100-120 stlačení za minutu. Po každých 30 stlačeních zkontrolujte ústa postiženého a odstraňte případné viditelné překážky. Pokračujte v resuscitaci, dokud nedorazí záchranná služba.

Prevence dušení zahrnuje:

důkladné žvýkání jídla

zákaz běhání a hraní si s jídlem v ústech

uchovávání malých předmětů mimo dosah malých dětí

znalost první pomoci při dušení

Dušení je vážný stav, ale rychlá a správná první pomoc může zachránit život.

Dlouhodobé následky asfyxie

Asfyxie, tedy stav, kdy je tělu znemožněn přísun kyslíku, může mít i přes krátkodobou povahu dlouhodobé následky. Nedostatek kyslíku, odborně nazývaný hypoxie, má devastující vliv na mozkové buňky, které jsou na přívodu kyslíku a glukózy životně závislé. Již po několika málo minutách bez kyslíku dochází k jejich poškození a odumírání. Rozsah a závažnost následků asfyxie závisí na délce a intenzitě nedostatku kyslíku, věku postiženého a celkovém zdravotním stavu.

Mezi nejčastější dlouhodobé následky asfyxie patří kognitivní poruchy, jako jsou problémy s pamětí, zhoršená koncentrace, snížená schopnost učení a zpomalené reakce. V některých případech může dojít i k změnám osobnosti, zvýšené podrážděnosti, úzkostem a depresi. Nedostatek kyslíku může poškodit i další orgány, jako jsou srdce, plíce a ledviny. To se může projevit srdeční arytmií, zvýšenou dušností, sníženou funkcí ledvin a dalšími zdravotními komplikacemi.

V případě, že se u vás po prodělané asfyxii objeví jakékoli zdravotní potíže, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba pomohou minimalizovat dlouhodobé následky a zlepšit kvalitu života.

Prevence asfyxie

Asfyxie, tedy udušení, nastává, když tělo nemá dostatek kyslíku. Nedostatek kyslíku může vést k poškození mozku a v nejhorších případech i smrti. Prevence je proto naprosto zásadní.

Zde je několik tipů, jak asfyxii předcházet:

Dávejte pozor na malé děti. Děti, zejména ty nejmenší, jsou náchylnější k udušení malými předměty. Udržujte malé předměty mimo dosah dětí, a to i ty, které byste neočekávali, jako jsou mince, knoflíky nebo hračky s malými částmi.

Buďte opatrní při jídle. Jezte pomalu a v klidu, důkladně žvýkejte a nemluvte s plnou pusou. Vyhýbejte se jídlu v leže.

Věnujte pozornost bezpečnosti vody. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru ve vaně, bazénu ani v blízkosti jiných vodních ploch. Ujistěte se, že děti, které se učí plavat, nosí záchranné vesty.

Udržujte svůj domov bezpečný. Ujistěte se, že máte v domácnosti funkční detektory kouře a oxidu uhelnatého. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby vyměňte baterie.

Buďte opatrní při aktivitách, které omezují dýchání. To zahrnuje hry, které zahrnují zadržování dechu, nošení těsného oblečení kolem krku nebo hry, při kterých se děti schovávají do malých prostor.

Znáte první pomoc. V případě, že se setkáte s někým, kdo se dusí nebo mu chybí kyslík, je důležité vědět, jak poskytnout první pomoc. Naučte se základy první pomoci, jako je Heimlichův manévr a kardiopulmonální resuscitace (KPR).

Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba. Dodržováním těchto jednoduchých tipů můžete pomoci chránit sebe a své blízké před riziky asfyxie.

Publikováno: 05. 07. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Dagmar Kozáková

Tagy: asfyxie | nedostatek kyslíku