Objevte tajemství užovky obojkové - fascinujícího tvora plného překvapení

Užovka Obojková

Úvod k tématu užovky obojkové:

Užovka obojková je zajímavý druh plazů, který zaujme svým vzhledem i chováním. Tento druh užovky je rozšířen v Evropě a Asii a patří mezi nejznámější hady u nás. V následujícím textu se dozvíte více o jejich vzhledu, biologii a roli v ekosystému.

Popis užovky obojkové

Užovka obojková je druh plazů, který je charakteristický svou zamotanou a silně žlázovitou hlavou. Její tělo může dorůst délky až 1,5 metru a vyskytuje se především na severu Evropy a Asie. Tento druh užovky se živí převážně menšími savci, jako jsou myši či hraboši, ale nevyhýbá se ani jiným plazům či ptákům. Mezi její další charakteristické rysy patří šupiny na těle, které ji chrání před vnějšími vlivy, a schopnost dokázat obratně plavat ve vodách. Užovka obojková je fascinujícím tvorem s mnoha zajímavostmi a rozhodně stojí za to ji poznat blíže.

Rozšíření a výskyt

Rozšíření a výskyt užovky obojkové

Užovka obojková (Natrix natrix) je druh plazu, který se vyskytuje především v Evropě a Asii. Její oblasti rozšíření zahrnují velkou část kontinentů od Portugalska na západě až po Rusko na východě. Vyskytuje se také v severní Africe a v řadě ostrovních území, jako jsou Britské ostrovy, Sardánie nebo Korsika.

V rámci těchto oblastí se užovka obojková nachází v širokém spektru biotopů, jako jsou lesy, mokřady, pole nebo kamenité oblasti. Vzhledem k jejímu potravnímu režimu preferuje místa poblíž vody, jako jsou potoky nebo jezera.

Užovka obojková je považována za druh s velmi velkým rozsahem populace a nenachází se pod hrozbou vyhynutí. Nicméně určitý pokles populace byl pozorován zejména v některých regionech Evropy kvůli ztrátám přirozených biotopů a fragmentaci jejich teritorií.

Potrava a predace

Potrava a předace užovky obojkové

Užovka obojková (Natrix natrix) je druh hada, který se vyskytuje v Evropě a Asii. Jedná se o největšího evropského hada ze skupiny nejedovatých hadů.

Jako běžná kořist preferuje ryby, žáby a další vodní živočichy. Ale může požírat i menší savce, ptáky a plazy.

Zajímavostí u této užovky je, že dokáže vydržet pod vodou i 30 minut díky speciálním plicním dutinám. Svůj potravní repertoár posouvá tedy do vodního prostředí.

Kromě toho se užovka obojková ráda zdržuje poblíž různých stojatých i tekoucích vod, kde hledá své kořisti. Pokud se cítí ohrožena, dokáže také utéct do vody.

Své jméno si tento druh plazů zasloužil díky charakteristickým červeným skvrnám na krku, které připomínají obojek.

Pro správnou péči o užovku obojkovou je vhodné zajistit pro ni dostatek místa a obdarovat ji různorodou stravou s přihlédnutím ke všem potravním návykům tohoto druhu hada.

Rozmnožování a chování

Rozmnožování a chování u užovky obojkové

U užovky obojkové se rozmnožují samci a samice v průběhu jara a léta. Během této doby dochází k páření, při kterém samec klade své spermie na zem. Samice poté tato sperma sbírá a uchovává v kloace, což je dutina určená k vylučování odpadních látek.

Samice následně snese vejce do hnízda a inkubuje je po dobu asi dva měsíce. Mláďata se líhnou na konci léta nebo začátkem podzimu. Po vylíhnutí jsou plně nezávislá a již si umějí najít potravu.

U této druhu plazů může být také pozorován zajímavý obranný mechanismus, při kterém se ohýbají na tvar písmene "S" a spolu s ochablými svaly vylučují smradlavou tekutinu z řiti, aby odstrašili predátora.

Význam a ohrožení druhu

Význam a ohrožení užovky obojkové

Užovka obojková patří mezi jedny z nejohroženějších druhů plazů v České republice. Je to had, který dosahuje délky až 1,5 metru a preferuje vlhké prostředí lužních lesů. Užovka obojková má velmi důležitou roli jako predátor drobných obratlovců, například ryb, žab a hmyzu.

Bohužel však tato druhu čelí mnoha hrozbám. Jednou z nich je ztráta přirozeného prostředí v důsledku lidské činnosti, jako jsou odlesňování a úpravy toků řek. Další hrozbou jsou nesením chorobami od haškovců.

V poslední době se však daří něco pro ochranu tohoto druhu udělat. Zpomalil se mírný pokles jejich populace ve vhodných biotopech, dále se jeho početnost začíná zvyšovat díky snahám ochránců přírody.

Je tedy důležité zajistit ochranu této ohrožené užovky pro zachování ekosystémů a biodiverzity naší přírody.

Závěr: Co jsme se dozvěděli o užovce obojkové?

Publikováno: 16. 04. 2023

Kategorie: zvířata

Autor: Jindra Horinková

Tagy: užovka obojková | druh plazů