Věrný lovecký pes: Neodmyslitelný společník a pomocník každého lovcovského dobrodružství

Lovecký Pes

Lovecký pes je společník, kterého si mnozí lovci oblíbili a již staletí ho využívají při svých loveckých výpravách. Tento pes není jen obyčejným domácím mazlíčkem, ale má specifické vlastnosti a schopnosti, díky kterým dokáže pomoci lovcům při hledání kořisti a jejím ulovení. Lovecké psy se od sebe liší nejen podle svého původu a chování, ale také dle účelu, pro který jsou používány. I přesto patří mezi ně několik rysů, které jsou jim společné - touha po práci s člověkem, vynikající čichová paměť, zvídavost a oddanost svému pánu.

Historie loveckých psů

Historie loveckých psů sahá až do pravěku. První zmínky o nich se objevily v Asii, kde byli psi používáni k lovu divokých zvířat jako jsou např. jelenci nebo divocí prasata. V Evropě se loveckým psům začalo věnovat více pozornosti až na počátku středověku. V té době byli ti nejlepší lovci označováni jako "psi lordů". Postupně se vyvinulo několik specializovaných plemen, které byly určeny pro lov konkrétních druhů zvířat, např. brakyrsové na stopování zajíců nebo teriéři na lov kun nebo lišek. Dnes jsou lovečtí psi využíváni ke spolupráci s člověkem při lovu, ale také jako domácí mazlíčci s vysokou inteligencí a schopnostmi učení se novým trikům.

Různé druhy loveckých psů

Lovecké psi jsou samozřejmě velice různorodí, každý druh s jinými vlastnostmi a schopnostmi. Mezi nejpopulárnější lovecké psy patří například retrívři, kteří jsou obecně velmi poslušní a mají skvělé apportovací schopnosti. Dalším často využívaným plemenem jsou pak ohaři, kteří excelují v pátrání po stopách zvěře. Plemeno brak je pak specializované na lov drobné zvěře, jako jsou zajíci nebo lišky. Mezi ostatní druhy loveckých psů patří například jezevčík, německý boxer nebo ruský honič. Každý z těchto psů si najde své uplatnění při lovu různých druhů zvěře a jejich majitelé se o ně pečlivě starají, aby byli schopni plnit svou úlohu co nejlépe.

Fyzické vlastnosti loveckých psů

Lovecké psi jsou specializovaní psi, kteří mají v sobě zakořeněný lovecký instinkt. Mezi fyzické vlastnosti těchto psů patří vytrvalost, rychlost a síla. Díky svému pohyblivému a štíhlému tělu jsou schopni pronásledovat kořist na dlouhé vzdálenosti a překonávat různorodý terén. Jejich silné čelisti a zuby umožňují loveckým psům rychle a efektivně usmrcovat kořist. Kromě toho mají mimořádně vyvinutý čichový orgán, což jim umožňuje detekovat pachy kořisti na velké vzdálenosti. Tyto fyzické vlastnosti jsou klíčové pro úspěšnou lovbu a dělají z loveckých psů nezbytných společníků každého lovcovského týmu.

Schopnosti loveckých psů

Lovecké psi mají vynikající schopnosti, které umožňují efektivní lovení zvěře. Mezi nejvýznamnější schopnosti patří skvělý čich, rychlost, vytrvalost a vynikající sluch. Díky těmto vlastnostem jsou lovečtí psi schopni najít zvěř na velkých vzdálenostech a svižně ji pronásledovat až do chvíle ulovení. Lovecké psi jsou také dobře cvičení a naučeni spolupracovat s lovci, což zaručuje úspěšné lovy. Tyto schopnosti udělují psům důležitou roli při lovu divočáků, jelenů, zajíců a dalších druhů zvěře.

Výcvik loveckých psů

Výcvik loveckých psů je klíčový pro úspěšné lovení a spokojenost jak psů, tak i jejich majitelů. Lovecký pes musí být vycvičen nejen k poslušnosti, ale i k rozpoznání a sledování vůní zvěře. Výcvik se obvykle začíná v raném věku, kdy se pes učí základům poslušnosti a sociálního chování. Postupně se pak rozvíjí jeho lovecké instinkty a učení se následovat pach zvěře. Důležitou součástí výcviku jsou také tréninky na fyzickou kondici, aby pes dokázal vydržet dlouhodobý běh a práci na poli či v lese. Správná péče o loveckého psa a jeho kvalitní výcvik je nezbytný pro úspěch na lovu a zajištění pohody psa i jeho majitele.

Role loveckých psů v současnosti

Lovecký pes je tradiční společník myslivců při lovu zvěře. V dnešní době se však užívá i jako milovaný domácí mazlíček. Lovecké psy jsou vysoce specializovaní a jejich role se liší podle druhu psa a lovu, kterému jsou určeni. Například retrívři jsou vynikající apportéři, zatímco angličtí ohaři dokážou najít skrytou zvěř na rozsáhlých honitbách. V současnosti se využívají i k odhalování nelegálních aktivit či stopování pohřešovaných osob. Lovecký psi mají důležitou roli nejen pro lov, ale také jako verní a oddaní společníci svých majitelů.

Etické otázky spojené s lovem s pomocí psů

Lov se psem je tradiční sport, který má své kořeny v historii lidstva. Nicméně, současná doba přináší mnoho etických otázek spojených s touto praxí. Jednou z těchto otázek je vzdělávání psů pro účely lovu a jak ta výchova ovlivňuje jejich životy. Další otázkou je spravedlivost lovu a způsob, jakým psi přispívají k tomuto procesu. V neposlední řadě, existují obavy ohledně zranění a utrpení zvířat během lovu a jestli by mohly psy pomoci s minimalizováním těchto problémů. Tyto otázky jsou klíčové pro každého loveckého psa majitele a lovce obecně, aby zajistili spravedlivost a dobře fungující praxi ve svém sportu.

Zvláštnosti chovu loveckých psů

Chov loveckých psů vyžaduje od majitelů zvláštní péči a pozornost. Tyto psy jsou trénované k lovu a potřebují dostatek pohybu a aktivit, aby udržely svou kondici a byly plné energie. Mezi nejznámější lovecké psy patří například německý ohař, anglický kokršpaněl či labradorský retrívr.

Další zvláštností chovu loveckých psů je výcvik. Majitelé musí být trpěliví a důslední při učení těchto psů různým lovčím technikám. Důležité je také naučit psy poslouchat rozkazy a reagovat na signály.

Vzhledem k tomu, že tyto psy se používají k lovu, musí být majitelé obeznámeni s místními zákony a omezeními týkajícími se lovu. Je důležité zajistit bezpečnost okolního prostředí, jako jsou lesy či pole, aby psy neudělaly škody na cizím majetku nebo nestihly nehodu.

Navzdory těmto výzvám si mnoho lidí stále oblíbilo chov loveckých psů pro jejich loajalitu a schopnosti. S vhodnou péčí mohou být tito psi milujícími a oddanými společníky.

Závěrem lze konstatovat, že lovecký pes je nejen věrným společníkem každého lovce, ale také velmi důležitým prvkem při lovu. Jeho trénink a péče o něj jsou velmi důležité pro úspěšné a etické lovení. Nicméně zároveň platí, že i lovecký pes si zaslouží respekt a pochopení ze strany člověka, protože i on má své potřeby a cítí bolest. Je tedy nutné se o něj starat s láskou a v souladu s principy ochrany zvířat.

Publikováno: 09. 10. 2023

Kategorie: zvířata

Autor: Terezie Vondráková

Tagy: lovecký pes | zvíře