Hemolýza: Když se krvinky rozpadají příliš rychle

Hemolýza

Co je hemolýza

Hemolýza, zjednodušeně řečeno, znamená rozpad červených krvinek. Tyto buňky, odborně nazývané erytrocyty, hrají v našem těle klíčovou roli – starají se o přenos kyslíku z plic do tkání a orgánů. Každá červená krvinka obsahuje hemoglobin, protein bohatý na železo, který na sebe váže kyslík. Při hemolýze se membrána červených krvinek naruší a hemoglobin se uvolní do krevní plazmy.

K hemolýze může dojít z mnoha příčin. Někdy je tento proces zcela přirozený – červené krvinky mají omezenou životnost (kolem 120 dní) a po jejím uplynutí jsou odbourávány ve slezině a játrech. Existují však i situace, kdy k hemolýze dochází nadměrně nebo předčasně. Může jít o důsledek vrozených onemocnění, jako je srpkovitá anémie nebo talasémie, kdy mají červené krvinky abnormální tvar a jsou náchylnější k rozpadu. Hemolýzu ale mohou vyvolat i faktory získané, například autoimunitní reakce, infekce, některé léky, otravy nebo mechanické poškození krve (například při umělém srdeční chlopni).

Projevy hemolýzy se liší v závislosti na rychlosti a rozsahu rozpadu červených krvinek. Mírná hemolýza může probíhat bez příznaků, zatímco těžká hemolýza může vést k anémii, žloutence, únavě, dušnosti, zrychlenému tepu, tmavé moči, bolesti břicha nebo i k selhání ledvin. Diagnóza hemolýzy se opírá o krevní testy, které ukážou nízký počet červených krvinek, zvýšenou hladinu hemoglobinu v plazmě a další abnormality. Léčba se odvíjí od příčiny hemolýzy a může zahrnovat léky, transfuze krve nebo v některých případech i chirurgický zákrok.

Typy hemolýzy

Hemolýza, proces rozpadu červených krvinek, se dělí do několika typů podle toho, jak a kde k ní dochází. Existují tři hlavní typy hemolýzy: alfa, beta a gama hemolýza. Tyto termíny se často používají v laboratorní diagnostice, zejména při kultivaci bakterií na krevním agaru. Alfa hemolýza je částečná hemolýza, při které dochází k oxidaci hemoglobinu v červených krvinkách. To se projeví zelenavým zbarvením kolem kolonií bakterií na krevním agaru. Beta hemolýza je úplná hemolýza, při které bakterie produkují toxiny, které zcela rozkládají červené krvinky. To se projeví čirou zónou kolem kolonií bakterií na krevním agaru. Gama hemolýza je vlastně absence hemolýzy. Bakterie, které ji vykazují, neprodukují hemolyziny a na krevním agaru nezpůsobují žádné změny. Kromě těchto tří hlavních typů existují i ​​další, méně časté typy hemolýzy. Například delta hemolýza se projevuje dvojitou zónou hemolýzy, kdy je kolem kolonie bakterií úzká zóna beta hemolýzy a kolem ní širší zóna alfa hemolýzy.

Příčiny hemolýzy

Hemolýza, neboli rozpad červených krvinek, může být způsobena celou řadou faktorů. Někdy je hemolýza přirozeným procesem, jindy je důsledkem onemocnění nebo jiných zdravotních komplikací. Mezi nejčastější příčiny hemolýzy patří dědičné poruchy krve, jako je srpkovitá anémie a talasémie. Tyto choroby ovlivňují strukturu hemoglobinu, což je protein v červených krvinkách, který přenáší kyslík.

Dále může být hemolýza vyvolána autoimunitními chorobami, kdy imunitní systém napadá vlastní červené krvinky. Příkladem může být autoimunitní hemolytická anémie. Infekce, jako je malárie nebo infekční mononukleóza, mohou také vést k hemolýze. Některé léky, například některá antibiotika a léky na malárii, mohou vyvolat imunitní reakci, která ničí červené krvinky.

Mechanické poškození červených krvinek, například při umělém srdeční chlopni nebo při intenzivním cvičení, může také vést k hemolýze. Transfuze nekompatibilní krve je dalším závažným faktorem, který může způsobit masivní hemolýzu.

Je důležité si uvědomit, že hemolýza může být příznakem závažného zdravotního problému. Pokud se u vás objeví příznaky jako únava, bledost, žloutenka, dušnost nebo tmavá moč, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Příznaky hemolýzy

Hemolýza, neboli rozpad červených krvinek, může probíhat bez povšimnutí, ale také se projevit celou řadou příznaků. Ty se liší v závislosti na rychlosti a rozsahu hemolýzy a na tom, zda se jedná o akutní nebo chronický stav. Mezi časté příznaky patří únava, slabost a bledost kůže a sliznic. Tyto příznaky jsou způsobeny anémií, tedy nedostatkem červených krvinek, které zajišťují transport kyslíku v těle. Dalším typickým projevem je žloutenka, která se projevuje zažloutnutím kůže a očního bělma. Žloutenka vzniká hromaděním bilirubinu, žlutohnědého barviva, které vzniká při rozpadu červených krvinek.

V případě masivní hemolýzy se může objevit horečka, zimnice, bolest břicha, nevolnost a zvracení. Mohou se vyskytnout i závažnější komplikace, jako je selhání ledvin, šok a poruchy srážlivosti krve. U chronické hemolýzy se mohou objevit i další příznaky, jako je zvětšení sleziny a žlučové kameny. Pokud se u vás vyskytnou některé z výše uvedených příznaků, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba hemolýzy je klíčová pro prevenci závažných komplikací.

Diagnostika hemolýzy

Hemolýza, neboli rozpad červených krvinek, může mít různé příčiny a její diagnostika je komplexní proces. Lékaři se při podezření na hemolýzu opírají o anamnézu pacienta, fyzikální vyšetření a laboratorní testy. Základním krokem je vyšetření krevního obrazu, který může odhalit snížený počet červených krvinek (anémie), změny v jejich tvaru a velikosti a přítomnost nezralých červených krvinek (retikulocytů). Důležitým ukazatelem hemolýzy je hladina hemoglobinu v krvi a hematokrit, tedy podíl červených krvinek v krvi.

Kromě základního krevního obrazu se provádí i specializovanější vyšetření. Mezi ně patří například vyšetření hladiny bilirubinu, což je žluté barvivo vznikající při rozpadu hemoglobinu. Zvýšená hladina bilirubinu může indikovat zvýšený rozpad červených krvinek. Dalším důležitým testem je vyšetření hladiny haptoglobinu, což je protein, který váže volný hemoglobin v krvi. Při hemolýze dochází k poklesu hladiny haptoglobinu, protože je spotřebováván na vazbu uvolněného hemoglobinu.

V neposlední řadě se provádí i vyšetření moči, které může odhalit přítomnost hemoglobinu nebo jeho metabolitů. Pro přesnou diagnostiku příčiny hemolýzy je často nutné provést i další specializovaná vyšetření, jako je například vyšetření kostní dřeně, genetické testy nebo testy na přítomnost protilátek proti červeným krvinkám.

Léčba hemolýzy

Hemolýza, tedy rozpad červených krvinek, může mít různé příčiny a její léčba se odvíjí od závažnosti a původu problému. V některých případech může být hemolýza mírná a nevyžaduje žádnou specifickou léčbu. Jindy je však nutné zasáhnout a řešit jak příznaky, tak i samotnou příčinu.

U mírných forem hemolýzy, které nezpůsobují žádné nebo jen mírné příznaky, může stačit úprava jídelníčku a dostatečný příjem tekutin. Důležitá je pestrá strava bohatá na železo, vitamín B12 a kyselinu listovou, které jsou nezbytné pro tvorbu červených krvinek. Váš lékař vám může doporučit i doplňky stravy s těmito živinami.

V případě závažnější hemolýzy, která vede k anémii (chudokrevnosti), je nutné pátrat po příčině a tu následně léčit. Pokud je hemolýza způsobena autoimunitním onemocněním, nasazují se léky potlačující imunitní systém, jako jsou kortikosteroidy. U hemolytické anémie způsobené infekcí je nutné léčit primární infekci antibiotiky nebo antivirotiky.

V některých případech může být nutná transfuze krve, která doplní chybějící červené krvinky a zajistí dostatečný přísun kyslíku do tkání. Transfuze se provádí zejména u pacientů se závažnou anémií, u kterých hrozí komplikace jako srdeční selhání.

Je důležité si uvědomit, že hemolýza může být příznakem vážného onemocnění. Pokud se u vás objeví příznaky jako únava, bledost, dušnost, bušení srdce, žloutenka nebo tmavá moč, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Včasná diagnostika a léčba hemolýzy je klíčová pro prevenci komplikací a zachování vašeho zdraví.

Prevence hemolýzy

Hemolýza, neboli rozpad červených krvinek, může mít různé příčiny a může probíhat jak uvnitř těla (in vivo), tak i mimo něj, například ve zkumavce s odebranou krví (in vitro). Prevence hemolýzy je důležitá jak v běžném životě, tak i v lékařském prostředí, abychom předešli falešně pozitivním výsledkům laboratorních testů a komplikacím při transfuzi krve.

V běžném životě můžeme předcházet hemolýze vyváženou stravou bohatou na železo, kyselinu listovou a vitamín B12, které jsou nezbytné pro tvorbu červených krvinek. Důležitá je také prevence infekčních onemocnění, která mohou hemolýzu vyvolávat.

V lékařském prostředí je prevence hemolýzy klíčová při odběru a zpracování krve. Odběr by měl být proveden sterilně a atraumaticky, aby nedošlo k mechanickému poškození červených krvinek. Při manipulaci s krví je nutné dbát na správnou teplotu a používat vhodné odběrové nádoby a infuzní sety.

Při transfuzi krve je nezbytné dodržovat pravidla krevní kompatibility, aby se zabránilo imunitní reakci, která může vést k hemolýze. Důležitá je také správná identifikace pacienta a transfuzního přípravku.

Dodržováním těchto preventivních opatření můžeme minimalizovat riziko hemolýzy a jejích následků.

Publikováno: 08. 07. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Vendulka Vlčková

Tagy: hemolýza | rozpad krvinek